Adnan Kahveci Blv. N:138 Bahçelievler / İst.

Hakkımızda

Avukat Mustafa BULUT tarafından kurulan BULUT HUKUK BÜROSU uzman avukat kadrosuyla kurumsal firmalara ve gerçek kişilere hukuki yardım, avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

İstanbul İli Bahçelievler ilçesinde bulunan BULUT HUKUK BÜROSU olarak uzun yıllar süren kurumsal iç denetçilik tecrübemizle şirket avukatlığı, kurumsal danışmanlık, ticari davalar,gerçek ve tüzel kişilere işçi-işveren arasındaki kıdem, ihbar v.b. tazminatlar, ücret, fazla mesai v.b. alacaklarla ilgili iş davalarında temsil, yine uzun yıllar süren Maliye Bakanlığı’nda müfettişlik tecrübemizle vergi davalarında avukatlık ve danışmanlık, savcılık soruşturmaları ve ceza davalarında avukatlık hizmeti, boşanma, aile hukuku, miras hukuku alanlarında avukatlık hizmetleri ile icra takipleri konusunda uzman kadromuzla hizmet sunmaktayız.

Avukat-CPA/SMMM-Bilirkişi-İç Denetçi

Kurucu Avukat MUSTAFA BULUT

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1985 yılında, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1995 yılında lisans eğitimlerini tamamlamış, Ankara Gazi Üniversitesinden ise 1992 yılında Yüksek Lisans eğitimini tamamlayıp mezun olmuştur. 1992-2017 yılları arasında Maliye Bakanlığında Vergi Müfettişi ve Kamu İç Denetçisi olarak görev yapmıştır. 2002-2009 yılları arasında Vergi Müfettiş Yardımcılarının eğitimlerine öğretici olarak katılmış olup, tüm vergi kanunları, genel muhasebe, maliyet muhasebesi, revizyon, rapor yazma teknikleri konularında Maliye Bakanlığı bünyesinde hoca olarak eğitim çalışmaları vermiştir. 2009-2017 yılları arasında Maliye Bakanlığı koordinasyonunda iç denetim uygulamalarının yaygınlaştırılması kapsamında; kurumların risklerinin belirlenmesi, ortadan kaldırılmasına yönelik kurum yönetimlerine önerilerde bulunmak, mali kayıp ve kaçakların tespiti, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin belirlenerek tekrarlanmamasına yönelik önlemlerin alınması ile kurum faaliyetlerinde verimliliğin artırılmasına yönelik tavsiyelerde bulunmak ve stratejik ve performans esaslı yönetim sistemlerinin oluşturulması amacıyla kurumların üst yönetimlerine raporlamalar yapmıştır.T.C. Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı İstanbul Bölgesi Bilirkişi listesinde faal olarak bilirkişilik yapmakta olup, CPA/Mali Müşavirlik ruhsatına da haizdir. İstanbul Barosu'na kayıtlı olarak serbest avukatlık mesleğini icra etmektedir.

Her Davanızda

Daima Yanınızdayız

Katılınan Eğitim, Seminer ve Çalıştaylar

2019 - Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimi
2019 - Bilirkişilik Temel Eğitim Programı
2015 - İç Denetim Eğitim Programı
2014 - Deloitte Akademi / BT Denetimi
2014 - İç Denetim Eğitim Programı
2013 - Bilgi Teknolojileri Denetimi
2013 - İç Denetim Eğitim Programı
2012 - YÖK / Farabi Değişim Programı ve ÖYP Programı
2012 - İç Denetim Eğitim Programı
2011 - Avrupa Birliği Bakanlığı / AB Uyum Sürecinde İç Denetim ve Dış Denetim İşbirliği

2011 - Kamu Yönetiminde Sürdürülebilirlik
2011 - İç Denetim İyi Uygulama Örnekleri
2010 - Denetim Standartları, Yönetişim, Risk-Kontrol Çerçeveleri
2010 - Üniversitelerde Kurumsal Risk Yönetimi
2010 - KİDDER / CGAP Eğitimi
2010 - Kamu İhale Kanunu Eğitimi
2010 - İDKK / Pilot İç Denetim Uygulama Sonuçları Paylaşımı Semineri
2008 - Deloitte/ İç Kontrol ve iç Denetimin Rolü Semineri
2008 - İDKK / İç Denetim Eğitimi

Uzman Avukatlarımız

Davalarınızda yanınızda olan, hakkınızı koruyan bilgili, deneyimli ve alanında uzman olan avukat ekibimiz.

Av. Mustafa Bulut

Av. Mustafa Bulut

Vergi Hukuku

T.C. Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı İstanbul Bölgesi Bilirkişi listesinde faal olarak bilirkişilik yapmaktadır.

Av. Aytaç Kındır

Av. Aytaç Kındır

İş & İşletme Hukuku

İşveren ve İşveren Vekili İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Sertifikası sahibidir. İş Hukuku alanında faaliyet göstermektedir.

Av. Hakan Taştemir

Kentsel Dönüşüm Hukuku, Gayrimenkul Hukuku ve Ceza Hukuku alanında faaliyet göstermektedir.

Avukat Kadromuz