Stratejik Kurumsal Yapılandırma

Kurumsal yapılandırma şirketler için hayati önem taşıyan stratejilerin başında gelmektedir. Bir şirkette kurumsal yapılanmaya ilk adım, şirketin üst yönetimi hakkında eleştirilerin yapılmasıyla başlanır. Şirket bu aşamadan sonra toptan yapılanma yoluna gider. Bu yapılanma ise ekonomik gelir ve giderlerin dengesinin sağlanmasıyla ilgilidir.

Şirketlerin yeniden yapılanması, şirketin büyümesine özgüdür. Bu sebeple her şirketin yapılanma süreci birbirinden farklı şekilde seyretmektedir. Özellikle büyük şirketler, bu sebeple kurumsal yapılanma sürecinde danışmana ihtiyaç duymaktadır. Şirketler, kurumsal yapılanma sürecinde birçok finansal probleme çözüm geliştirebilir. Ancak bu noktada nokta atışı öz eleştiri süzgecinden geçilmesi zorunluluk arz etmektedir.

Kurumsal Yeniden Yapılandırma Nedir?

Kurumsal yeniden yapılandırma, bir şirketin genellikle duraklama ya da gerileme aşamasına girdikten sonra ihtiyaç duyduğu bir sistemdir. Köklü şirketlerin neredeyse tamamı bu aşamadan geçmiştir. İyi bir yapılanma gerçekleştirerek ayakta kalmayı başarabilen şirketler ise köklerini toprağa salarak piyasada yerlerini sağlamlaştırmıştır.

Yapılanma aşamasında şirketin birçok alanında güçlü değişiklikler yapılmaktadır. Bu değişiklikler finansal ya da operasyonel alanlarda gerçekleştirilir. Bu değişiklikler arasında yönetim, mülkiyet ve mali yapı da bulunmaktadır. Şirkette onlarca disiplin alanı mevcuttur. Bu alanlar, yönetim, maliye, insan kaynakları, hukuk gibi alanları kapsar. Bu alanların kendi arasındaki kuvvetli iletişimi ise sağlam bir kurumsal yapılanma ile mümkündür.

Finansal Alanda Yeniden Yapılandırma

Finansal alanda yapılan yapılandırma basamakları şirketin, borçları hakkında gerçekleşmektedir. Şirketin alacaklı ve borç gibi durumları analiz edilerek yapılandırma sağlanır. Böylece şirketin mevcut borçlarını ödeyerek toparlanması için ortam hazırlanır. Ülke ekonomisinde meydana gelen dalgalanmalar birçok şirketin bu yapılanmaya ihtiyaç duymasına sebep olmuştur. Bu anlamda yapılan esaslı bir yapılanma şirketin büyümesini sağlarken, ülke ekonomisine katkı sağlamıştır.

Finansal yeniden yapılanma Çerçeve Anlaşması ile belli bir düzene bağlanmıştır. Böylece şirketler için mühim kolaylıklar sağlanmıştır. Anlaşma gereği borçlar bankalar tarafından yapılandırılmış ya da ertelenmiştir. Şirketin mali anlamda toparlanması ve kar sürecine geçmesiyle birlikte borçların tamamı kapatılmaktadır.

Kurumsal Yeniden Yapılanma Danışmanlık Desteği

Ülke ekonomisine bağlı olarak kurlarda meydana gelen değişiklikler piyasanın çalkalanmasına sebep olmuştur. Bu durum şirketlerin gerileme ya da dağılma aşamasına girmesine sebep olmuştur. Bu aşamada birçok şirket yeniden yapılandırma danışmanlık desteği alarak yeniden toparlanmıştır. Yeniden yapılanmaya ihtiyaç duyan şirketler:

– Nakit akışında duraklamalar

– Kredi dokümanları ve finansal hesaplarda dalgalanmalar

– Kurumsal yapıyla şirket faaliyetlerinin uyumsuz çalışma ortamı

gibi sorunlarla karşı kaşıya kalmaktadır. Bu sorunları aşmak, büyümek ve gelişmek isteyen her şirket yeniden yapılandırma danışmanlık hizmetinden destek alabilmektedir.

Yorum Yapın & Soru Sorun