Şirketlerin Mali Denetimi & Danışmanlık & Raporlama

Mali denetim, yönetimce hazırlanmış olup; geçmişe dönük, belli bir raporlama standardına göre yapılandırılan test etme işidir. Mali bilgilerin ve bilgilerin dayanağı olan bütünleştirilmiş iddiaların cevaplarını makul güven düzeyinde bulmaya yöneliktir. Tasarlanmış denetim prosedürleri yoluyla, bu test etme işi; yani mali denetimler yapılır.

İşletmelerin, mali denetim hususunda danışmanlık almaları mümkündür.

Mali Denetimin Genel Amaçları

Mali denetim, denetlenen şirketin hazırladığı ve de sunduğu mali tabloların incelenmesine dayanır. Bunlarla ilgili yönetim iddialarının doğruluğunu test etmek ve de mali tabloların incelenmesi, önemli bir amaçtır. Denetçi tarafından da uygun görülmüş finansal raporlama standartlarına uygun işlemler yapılır. Hile ya da hata kaynaklı önemli yanlış ifadeler veya önemli düzensizlikler olmadığına dikkat edilir.

Denetlenenin mali durumu ve faaliyet sonuçları gerçek ve de adil bir şekilde resmedilmektedir. Mali denetimin temel amacı da; bu tabloları kullanacak olanlara, makul bir güvence vermektir.

Mali denetim sırasında denetçi, güvenceyi; yeterli, uygun ve de güvenilir denetim kanıtlarına dayanarak; öncelikle kendisi edinir. Ardından, raporundaki “şartsız” görüşüyle; bu tabloları kullanmak suretiyle ekonomik kararlar verecek olanlara, en makul güvenceyi sağlar.

Üçüncü boyutlarla ilgili kaygıları azaltan makul güvence, “mutlak” değildir. Mutlak olmamasının nedeniyse, denetim işinin özünden kaynaklanan kısıtlardır. Bu kısıtlar, denetçinin sonuç çıkardığı; denetim görüşünü dayanak yaparak, yargıda bulunduğu birçok denetim kanıtını etkiler. Kanıtları “kesin” olmaktan çıkarır ve de “ikna edici” yapar.

Denetim işlemi; denetimin yapılması için elzem olan çeşitli sorumlulukların şirket yönetimince kabul edilmesi, üstlenilmesi üzerine yapılmaktadır. Bu sorumlulukların en başında, mali tabloların önemli hatalar içermeyecek şekilde hazırlanması gelir. Buna imkan verecek bir iç kontrol sistemine de sahip olunmalıdır. İç kontrol sistemini doğru dizayn etmek ve de etkin çalıştırmak, şirket yönetiminin işidir.

Mali Danışmanlık Sürecinde Kurumsal Yönetim

Mali tabloların denetlenmiş hâlde olması, hatasız oldukları anlamına gelmez. Denetlenmiş olması, yönetimi ibra etmez ve de sorumluluktan kurtarmaz. Hatayı, hileyi veya yolsuzluğu ortaya çıkaracak; düzeltecek ve caydıracak olan şey, iç kontrol sistemidir. Bu yüzden mali iç kontrol sistemi de, doğru dizayn edilmiş ve etkin şekilde çalışabilir olmalıdır.

Sahiplenilen bir kontrol ortamı ile sistemi doğru kurmak ve etkin çalıştırmak, denetçinin işi değildir. Mali denetimler, bu konuda sadece tavsiyelerde bulunabilir. Bu anlamda, kurumsal yönetim; işin doğru yapılıp yapılmadığını “gözetmek” ve de gerekli önlemleri almak için vardır. Yeni TTK hükümlerine göre, halka açık anonim şirketlerin denetim komitesi kurmak zorunda olmasının sebebi de budur.

Yorum Yapın & Soru Sorun