Risk Yönetimi

Risk, işletmeler için piyasada başarıya ulaşabilme ihtimallerini etkiler. İşletmelerin hem yönetimsel hem finansal konularda başarıya ulaşmalarında; önemli bir yeri bulunmaktadır. Risk, zamana bağlı olarak değişebilmektedir. İşletmeler, riskleri yönetebilir. Hem kurumsal işletmeler, hem de küçük veya orta büyüklükteki işletmeler risk yönetimi hususunda çalışmalar yapmalıdır.

Risk yönetiminde çeşitli süreçler bulunur. Bu süreçler şunlardır:

1). Risk Yönetimini Planlama

Bu aşamada risk faaliyetlerine nasıl yaklaşılacağı ile planlamanın nasıl yapılacağına karar verilmektedir.

2). Riskleri Belirleme

Karşılaşılabilecek risklerin hangi faaliyetlerden kaynaklanabileceği ile bu risklerin neler olduğu belirlenmektedir.

3). Nitel Risk Çözümlenmesi

Risklerin, bu aşamada; nitel değerlendirmesi yapılmaktadır.

4). Nicel Risk Çözümlenmesi

Risklerin gerçekleşme olasılıkları bulunur ve işletme hedefleri üzerindeki etkileri, bu aşamada belirlenir.

5). Risklere Karşı Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi

Risklere karşın, çeşitli yöntemler geliştirilerek; fırsatlar arttırılmaya çalışılırken, olası tehditler ise azaltılmaya çalışılır.

6). Risklerin İzlenmesi ve Kontrolü

Riskler, bu aşamada takip edilir ve risk azaltma planları uygulanarak, riskler kontrol altına alınmaktadır. Bunun yanı sıra, yeni riskler de tanımlanır. Bu yeni riskler için de, süreç; aynı şekilde devam edecektir.

Risk Yönetimine Gerek Duyulmasının Nedenleri

Risk yönetimine gerek duyulmasının, çok farklı sebebi vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

– Mevcut sistemde yaşanabilen değişiklikler

– Müşterilerin sektörden beklentileri

– Kurumlar arasındaki rekabet

– Finansal belirsizlikler

– Risklere karşı hızlı ve de kapsamlı cevaplar verebilme sorumluluğu

Bu sebeplerden dolayı, risk yönetimi uygulamaları; önem arz eder.

Risk Türleri

Risk türlerine göre, alınan önlemler de değişmektedir. Risk türleri, şu şekilde açıklanabilir:

Uyum Riskleri

Mevcut kanunlara, hukuki düzenlemelere, etik kurallara ve yönetmelikler gibi bazı kurallara uyulmaması hâlinde yaşanabilecek yasal sorunlardır. Bu hususların, kuruma verebileceği zararlarla mücadele edilir.

Finansal Riskler

Kurumun, finansal pozisyonunun veya tercihlerinin sonucunda ortaya çıkabilecek riskleri ifade etmektedir. Kredilerin faiz oranlarından, döviz dalgalanmasına kadar; para yönetiminden kaynaklanan tüm riskleri kapsar.

Dış Çevre Riskleri

Doğal afetler, siyaset ve ekonomideki gelişmeler veya rekabetteki kurallarda yapılmış değişikliklere bağlı risklerdir. Risklere karşı, sigorta da yaptırılabilir.

Operasyonel Riskler

İhmallerden, hatalardan, yönetim hatalarından, çalışanların hatalarından veya aksamalardan kaynaklanabilecek kayıpların ortaya çıkma olasılığıdır.

Raporlama Riskleri

Mevzuata uygun olmayan yanlış beyanlar, raporlamalarda yanlışlık yapılması, raporlardaki hata ve eksikliklerle mücadele olarak tanımlanmaktadır.

Marka Yönetimi Riskleri

Kurumun etkili şekilde yönetilememesi sonucunda değer kaybetmesi, yahut bazı nedenlerle yaşanan itibar zedelenmesi; gibi sorunlardır. Ürün ve hizmetlere olan talebin azalması ve rekabet gücünün kaybedilmesi gibi risklere karşı, önlemler alınmaktadır.

Yorum Yapın & Soru Sorun