Personel Eğitimi

Personelin verimli çalışması, niteliklerinin işe uyumuna bağlıdır. Herhangi bir sebeple bu denge bozulmaması için, personel eğitimlerine gereksinim duyulur. Personel eğitimi, çalışan personellerin; bilgi, beceri ve yetenek seviyelerini arttırarak, iş gereklerine uyarlamak amacıyla verilen eğitimdir.

Personel eğitimlerinin, kuruma ve personele yararları şunlardır:

– İşletmenin karar verme ve de sorun çözme kapasitesini yükseltir.

– Üretim miktarı ve kalitesini arttırır.

– İç kaynaklardan da, personel bulma avantajı sağlar.

– Üretim, yönetim ve de personel maliyetlerini azaltır.

– Yönetici ile personel ilişkilerini daha da güçlendirir.

– Personellerin değişim direncini düşürür.

– Personeldeki güven ve başarı duygularını geliştirir.

– Yüksek iş doyumu sağlar.

İşbaşı ve İş Dışı Personel Eğitimi

İş üzerinde öğrenme, çıraklık, iş değiştirme veya sorumluluk verme; çok tercih edilen işbaşı eğitim yöntemleridir. Eğitilecek personellerin, işinin başından uzaklaştırılarak kurum içinde yahut dışında eğitilmesine ise; iş dışı eğitim denir. Bu eğitimler de, işbaşı eğitimin imkansız veya verimsiz olduğu hâllerde verilebilir.

İş dışı eğitimin avantajları şunlardır:

– Teorik bilgiler, çok daha kolay öğrenilebilir.

– Personellerin zihinsel yetenekleri, hızlı gelişir.

– Disiplin altında eğitim verilir.

– Öğrenme isteğini arttırır.

– Özel programlarla, pedagojik yöntemler uygulanmaktadır.

Konferanslar, seminerler, benzer koşullarda öğrenme, laboratuvar yöntemleri; en çok tercih edilen iş dışı eğitim yöntemleridir.

 

Etkili İnsan Kaynakları Yönetimi Nasıl Olur?

İnsan kaynakları yönetimi, kurumun amacını ve stratejisini belirlemek ile başlar. Etkili bir insan kaynakları yönetimi ile, kurumlar; işe alımlarda, daha iyi bir insan kaynağı yaratmalıdır. Ayrıca, elindeki insan kaynağını da en verimli şekilde kullanabilmelidir.

İnsan kaynakları yönetimi, üç temel başlık altında incelenir. Bunlar, işe alım, performans yönetimi ve de personel yönetimidir.

1). İşe Alım

İş görev tanımlarının doğru yapılması ve gereken niteliklerin belirlenerek, bu doğrultuda personel alınması; oldukça önemlidir. Çünkü pozisyon için, doğru personeli işe almak; bir kurum için, en kritik işlerden bir tanesidir.

2). Performans Yönetimi

İyi çalışanı işe almak yetmez; aynı zamanda, bu personelden en yüksek verimi almak da gerekir. Bunu etkileyen; personel eğitiminden, şirket kültürüne kadar; birbirinden farklı ve çok fazla faktör vardır. Bu uygulamalara, bir diğer ismiyle; “yetenek yönetimi” de denilebilir.

3). Personel Yönetimi

İnsan kaynakları yönetiminin, diğer önemli yüzü diyebiliriz. Özlük bilgilerinin tutulması, takvimlerin yönetilmesi, eğitim programlarının hazırlanması, belge işlemleri; bunda önemli bir yer tutar.

İnsan kaynakları yönetimi ve personel eğitimi; titizlikle ele alınması gereken bir süreçler toplamıdır.

Yorum Yapın & Soru Sorun