Kurumsal İmaj ve İtibar Yönetimi

Kurumsal imaj, müşterilerin; o kuruma ilişkin izlenimlerini, duygularını, düşüncelerini ve de algılarını belirmektedir. Müşterilerin, kurumla ilgili düşüncelerini ve algısını belirleyecek en önemli unsurdur. Uzun dönemli rekabet ve başarı için olumlu bir imaj oldukça önemlidir.

İtibar yönetimi; bir kişi, marka yahut firmayı, halkın gözünde itibarı yüksek şekilde göstermek için yapılır. Tüm çevrimiçi bilgilendirme kontrol ve yönetim işlemlerinin tümünden oluşur.

Başarılı Bir Kurumsal İmaj ve İtibar Yönetimi İçin Ne Gerekli?

1). Dikkat Çekici Renkler ve Logo Kullanımı

Kurumun sahip olduğu logo ve renkler, kurumun müşteriler tarafından nasıl algılanacağı ile ilgili önemli unsurlardan birisidir. Ayrıca, kurumu; rakiplerinden ayrıştırmasını ve müşteriler tarafından akılda kalıcı olmasını sağlar. Kurum imajına olumlu yönde etki etmesi için, logo ve renkler; kurum kültürüne uygun olarak hazırlanmalıdır.

2). Güçlü Bir Kurum İçi İletişim

Kurum içi iletişim, kurum kültürünün ve kurum misyonunun; çalışanlar üzerindeki etkisi nedeniyle önemlidir. Çalışanların kurumu benimsemesi, hedef kitlenin de algısını olumlu yönde etkileyebilmektedir. Liderlerin, çalışanlarının ihtiyaç ve beklentilerini karşılaması gerekir. Kurumu temsil eden liderin; kurumu etkilemesini istemediği, her tür davranış ve açıklamalardan kaçınması gereklidir.

3). Yüksek Müşteri Memnuniyetinin Olması

Müşteri sorunlarının çözümlenmesi, sorularının yanıtlanması ve beklenilen kalitede hizmetin olması; kurumun imajını etkilemektedir.

4). Halkla İlişkiler Biriminin Çalışmaları

Halkla İlişkiler biriminin, kurum imajını doğru yönetmesi; önem arz eder. İşletmeler için önem taşıyan kurumsal imajı yönetme ve koruma görevini, kurumdaki Halkla İlişkiler birimi hassasiyetle yürütmelidir.

5). Doğru Reklam İletişimi

Kurum, reklamlarıyla farkındalık oluşturabilmekte ve de hedef kitlenin zihninde yer etmektedir. Ayrıca, potansiyel müşterilere ulaşmak için de en etkili yöntemlerden birisi budur. Doğru reklam mecralarının belirlenmesi ve de düzenli bir iletişim sürdürülmesi, kurumun imajı açısından oldukça önemlidir.

6). Kurumun Fiziksel Görüntüsü

Kurumun fiziksel görüntüsü ve yarattığı izlenim, kurumsal imajı etkiler. Kurumun kimliği ve kurumsal imaj arasındaki etkileşimi arttırır.

7). Doğru ve Etkili İnternet Kullanımı

Daha iyi bir kurumsal imaj için; akılda tutulması kolay bir alan adı, yani domain tercih edilebilir. Böylece kurum, hedef kitlesi tarafından daha kolay fark edilebilir.

Kurumun dış iletişiminde, kuruma olan güven ve itibarın artmasındaki önemli etkenlerden birisi de; kurumun e-posta adresidir. Kurumun, ismine ait belirgin bir e-posta adresinin olması, ve müşteriyle iletişiminin bu e-posta adresiyle gerçekleştirilmesi önemlidir. İnternetin, kurum web sayfasının, e-posta hizmetlerinin ve sosyal medyanın etkin kullanımı; kurum imajını, olumlu etkilemektedir.

Yorum Yapın & Soru Sorun