Kurumsal İç Kontrol Sisteminin Oluşturulması

İç kontrol sistemi, işletme organizasyonlarında; yönetim kurulu, yöneticiler ve çalışanlar tarafından yönlendirilen bir kavramdır. Operasyonların etkinliği ile verimliliği, finansal raporlama sisteminin güvenilirliği ve yasal düzenlemelere uygunluk sağlamayı amaçlar. Bu konularda, makul bir güvence sağlamak için tasarlanmıştır. İş süreçleri içinde yer almasından ötürü de, bir sistem olarak nitelendirilmiştir.

İç kontrol sisteminin, üç ana amacı ve de beş bileşeni bulunmaktadır.

Kurumsal İç Kontrol Sisteminin Oluşturulmasının Amaçları

– Standart süreçler yardımıyla ve de şirketin kaynaklarını optimum seviyede kullanarak operasyonlardaki etkinliği ve verimliliği arttırmak

– Güvenilir bir finansal raporlama süreci oluşturmak

– Yasal düzenlemelere uyum sağlandığından tam emin olmak

Şirketlerde, bu üç ana amaç; kurumsal iç kontrol sisteminin oluşturulması işlemlerini gerekli kılmaktadır.

Kurumsal İç Kontrol Sistemi Nasıl Oluşturulur ve Bileşenleri Nelerdir?

Kurumsal iç kontrol sistemi oluşturulurken, beş temel bileşen göz önüne alınarak; sistem, bu ilkelerle kurulur. İlgili bileşenlerden ilki, kontrol ortamıdır. Şirketin yönetim fonksiyonu ile iç kontrol sistemine ilişkin, ortaklar ve yönetimin; tutum, davranış ve anlayışlarını içerir.

Risk değerlendirme, ikinci bileşendir. Şirketin belirlediği hedefler bazında riskin tanımlanması ve de yönetilme sürecini kapsamaktadır.

Diğer bir bileşen, kontrol faaliyetleridir. Şirketin hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek risklerin ortaya çıkarılması ile gerekli önlemlerin alınması gibi işlemleri kapsar. Kurumsal yönetimin talimatlarının uygulanmasını sağlayan işlem seviyesindeki prosedürlerin tümünü kapsamaktadır.

Bir diğer bileşen, finansal raporlama ve iletişimle ilgili faaliyet süreçlerini içeren bilgi sistemleridir. Şirketin; varlık, yükümlülük ve öz sermayesinin doğruluğunu sağlamak üzerinedir. Faaliyet ve işlemlerin izlenmesi, kaydedilmesi, sınıflandırılması ve de raporlanmasına ilişkin muhasebe sistemi unsurlarını içermektedir.

Son sistem bileşeni ise, kontrollerin gözetimidir. Kontrollerin tasarımı, çalışmaların belirli dönemlerde değerlendirilme ve bu değerlendirmeler sonucunda gereken durumlarda harekete geçme sürecidir.

Günümüz iş dünyasında etkin çalışan iç kontrol sistemi, şirketin sürdürülebilir büyüme stratejilerini destekler bir şekilde tasarlanır. Bu şekliyle, iç kontrol sisteminin oluşturulması; şirketin değerini arttıran en önemli unsurlardan birisi olacaktır.

Etkin Bir İç Kontrol Sisteminin Şirkete Katkıları

Etkin bir iç kontrol sisteminin tasarlanması ve de uygulanması; şirket içindeki hata ve suistimallerin asgariye indirilmesini sağlar. Ayrıca, şirketin sürekliliği ve büyümesi noktasında da; hayati bir önem taşır. Güvenilirlik, mevzuatlara uyum, finansal raporlamalarda ve operasyonel konularda verimlilik gibi önemli katkılar sunar.

Netice olarak, etkin çalışan bir iç kontrol sisteminin oluşturulması; şirkete, birçok açıdan değer katacaktır. Bu durum da; şirketin sürdürülebilir büyüme stratejisine, destek verecektir.

Yorum Yapın & Soru Sorun