Kurumsal İç Denetim & Danışmanlık & Raporlama

Kurumsal olabilmek için disiplinli ve profesyonel bir çalışma alanı oluşturmak gerekmektedir. Bu sayede kurumsal bir iş yerinin hedeflerine ulaşması mümkün olmaktadır. Kurumsal profesyonellik için de kurumsal iç denetimin hukuk çerçevesinde yapılması gerekmektedir.

Kurumsal iç denetim, bir kurumun amaçlarına ve hedeflerine ulaşması için çalışmalarını ve çalışma yöntemlerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amacın gerçekleşmesi için verilen tarafsız ve objektif danışmanlık hizmeti ise iç denetim olarak nitelendirilmektedir.

Bu danışmanlık sürecinde kurumun risk, kontrol ve işleyiş süreçleri değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme sonucunda da kurumun tüm işleyiş süreçlerini profesyonel boyutlara taşımak hedeflenmektedir. Bu sayede de başarılı ve oluşabilecek sorunları kısa sürede en uygun yöntemle çözecek bir sistem geliştirilmektedir.

İç Denetim Danışmanlık Hizmeti

Kurumsal iç denetim bir danışmanlık hizmeti olarak kurumlara sunulmaktadır. Danışmanlık hizmeti ile kurumların sağlıklı bir şekilde hedeflerine ulaşması sağlanmaktadır. Bunun içinde tüm denetimler etkili bir şekilde yapılmaktadır.

Klasik iç denetim ve çağdaş risk esaslı iç denetim yöntemleri tercih edilmektedir. Klasik iç denetim yönteminde,

-Geçmişe yönelik çalışma ile hata bulmaya yoğunlaşılır.

-Tüm departmanlarında her yıl denetimi dikkatle yapılmaktadır.

-Belgeler ve kayıtlar üzerinden yapılmaktadır.

Çok daha gelişmiş iç denetim yöntemi olan çağdaş risk esaslı iç denetim ise;

-Mevcut hataların kaynağı tespit edilmesi ön plana çıkar,

-Süreç ve işleyişlerin denetimi, çalışma sistemleri üzerinde durmaktadır. En çok tercih edilen profesyonel çalışma planını destekleyen danışmanlık hizmeti risk esaslı iç denetim olmaktadır.

Risk esaslı iç denetim sürecinde kurumun hedeflerine ulaşmasını engelleyen yavaşlatan her türlü risk (olay) ele alınmaktadır. İç denetim ise kurumun tüm departmanlarında gerçekleştirilmektedir. Bu denetim sürecinde ise risk oluşumunu önlemeye yönelik tedbirler alınmaktadır. Hizmetin etkili olabilmesi için profesyonel ekip ile süreç yürütülmektedir.

Kurumsal İç Denetim Sürecinde Raporlama

Kurum içi yapılan denetimin başarılı olabilmesi için raporlama süreci son derece önemlidir. Yapılan denetimin kanunla belirtilen çerçevede rapor edilmesi gerekmektedir. Raporlama profesyonel ve açık bir dille yapılmaktadır. Böylece kurumun sağlıklı bir iç denetim süreci geçirmesi sağlanmaktadır.

Titizlikle yapılan raporlama da tüm kurallara uyulmaktadır. Yazım sürecinde ilkelere uyulması raporun etkili olmasını sağlamaktadır. Raporlamada yazım ilkeleri;

-Doğruluk ve tarafsızlık,

-Açık ve etkili anlatım,

-Kararlılık ve yapıcılık,

-Tamlık ve zamanlılık,

-Ölçülebilirlik ve netlik, olarak ele alınmaktadır.

Etkili bir sunum ile oluşturulan raporlar kurumun sağlıklı bir şekilde hedefine ulaşmasına yardımcı olmaktadır. Profesyonel çalışma sürecini destekleyerek risk olumunu önlemekte ve çözüm sunmaktadır.

Yorum Yapın & Soru Sorun