Ceza Hukuku

Ceza hukuku, Türk hukuk sistemi içinde yer alan önemli hukuk dallarından birisidir. Genel anlamda Türk Ceza Kanunu kapsamında suç teşkil eden eylemlerin davalarını düzenleyen bir hukuk dalı olarak biliniyor. Ceza hukuku, işlenen suçlara göre ceza yaptırımlarını düzenlemesinin yanı sıra işlenen suçların aydınlatılması açısından da büyük bir önem arz ediyor. Türk ceza kanunu kapsamında işlenen suçlara istinaden görülen davalarda, kişiler hakkında isnat edilen suçlar davanın sonuna kadar mahkeme tarafından titizlikle incelenerek şüpheli olarak adledilen kişiler masumiyet karinesi kapsamında suçlu olarak görülmezler.

Ceza Hukuku Tarafları

Ceza hukukunda diğer hukuk dallarında olduğu gibi taraflar üç kısımda ele alınıyor. Taraflardan birisi davanın işleyişinde kontrolü elinde bulunduran mahkeme heyetidir. Mahkeme heyeti işlenen ya da işlendiği iddia edilen suçların geniş kapsamlı araştırmasını yaparak dava neticesinde gerekçeli kararını açıklayan taraftır.

Taraflardan bir diğeri de iddia makamı olan savcılık, tanıklar, sanıklar ve mağdurlardan oluşuyor. Savcılık ceza hukuku kapsamında suçun işleniş şekli ve niteliğine göre Türk Ceza Kanunun ilgili maddelerine göre ceza verilmesini ya da ceza verilmeye yer olmadığına dair mahkeme heyetinden talepte bulunabiliyor. Müştekiler ise ilgili davada mağdur olan taraf olarak biliniyor. Sanıklar eylemi gerçekleştiren ve suç teşkil eden eylemden dolayı yargılanan kişilerdir. Tanıklar ise işlenen suça şahit olan kişilerdir.

 Ceza Hukukunda Avukatın Görevleri

Ceza hukukunda avukatlar ceza davalarına hakim olarak müvekkillerinin dava süresince haklarını koruyan taraflardır. Avukatlar ceza davalarında sanıkların avukatlığını yapabildikleri gibi aynı zamanda mağdur olan müştekilerin de avukatlığını yapabiliyorlar. Avukatlar ilgili mahkemelerde savunma makamı olarak hizmet veriyorlar.

Sunmuş Olduğumuz Hukuki Hizmetler

Hukuk büromuz kapsamında ceza davaları, hukuk davaları, icra davaları ve iş davaları kapsamında müvekkillerimize hukuki yardım veriyor. Sadece dava aşamasında değil aynı zamanda savcılıklardaki soruşturma aşamasında da gerekli hukuki desteği sağlıyoruz. Özellikle vergi kanunu kapsamında değerlendirilen eylemlerde vergi hukukunun teknik yönü olması nedeni ile hem vergi hukuku hem de ceza hukuku aynı anda değerlendirilerek müvekkillerimize bu konuda kapsamlı ve kaliteli hukuksal hizmetler sunuyoruz.

Hangi tür dava olursa olsun dava süresince müvekkillerimiz tarafımızca dava süreci ile ilgili en ince ayrıntısına kadar bilgilendiriliyor. Bu sayede müvekkillerimiz dava sürecinin hangi aşamada olduğu konusunda detaylı bilgiye sahip olabiliyor. Dava için gerekli olan somut bilgi ve belgeler tarafımızca hazırlanarak ilgili mahkeme heyetine sunuluyor. Mahkemenin ara kararları ya da gerekçeli kararları müvekkillerimiz zaman geçirilmeksizin tebliğ ediliyor.

Yorum Yapın & Soru Sorun