Adnan Kahveci Blv. N:138 Bahçelievler / İst.
Vergi Suç ve Cezaları

Vergi Suç ve Cezaları

Vergi suçları, ceza hukukunda suç olarak nitelendirilen ve suçun işlenmesi halinde hürriyeti bağlayıcı cezayla cezalandırma yoluna gidilen suçlardır. Bu suçlar ise Vergi Usul Kanunu (VSK)’nun 362. maddesinde düzenlenen vergi mahremiyetinin ihlali suçu, 359. maddede belirtilen kaçakçılık suçu ve 363. maddede yer alan mükelleflerin özel işlerini…

İnceleyin

İhale Davaları

İhale Davaları

İhaleden Yasaklama Kararları ile İhale Mevzuatından Kaynaklanan Davalar İdari sözleşmeler, idarenin özel hukuk kişileri veya bir başka idari kuruluş ile anlaşarak sözleşme konusu işin görülmesi konusundaki irade beyanlarının uyuşmasını ifade eder. İdare sözleşmelerde sınırsız yetkili değildir. Yapılması muhtemel sözleşmenin kamu yararına olması gerekir. Bunun için…

İnceleyin

İmar Hukukundan Kaynaklanan Davalar

İmar Hukukundan Kaynaklanan Davalar

İmar Planlarının İptali İmar planı, imarın yapılacağı yer hakkında şehircilik ilkeleri, kamu yararı, yatırıma elverişli şekilde imarın yapılacağı yer belediye meclisi veya valilik tarafından düzenlenen bir belgedir. İmara ilişkin genel düzenleme 3194 sayılı İmar Kanunu’nda (İK) tatbik edilmiştir. Belediye meclis kararı ardından, plan bir ay…

İnceleyin

Devlet Memurları Tarafından Açılacak İdari Davalar

Devlet Memurları Tarafından Açılacak İdari Davalar

Devlet Memurlarının Başvuru. Şikâyet ve Dava Açma Haklarının Kullanımı Konusunda Danışmanlık Devlet memurları (memurlar) kamu görevlileri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Memurlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na (DMK) göre atanır, görevde bulunur veya görevden alınırlar. Memurluğa atamada belirli ilkelere ciddi manada önem verilmektedir. Önemli ilkelerden…

İnceleyin

Yükseköğretim Alanındaki Davalar

Yükseköğretim Alanındaki Davalar

Yükseköğretim Kurumları ile Üst Kuruluşlarının (YÖK-Üniversitelerarası Kurul) İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar Yükseköğretim kurumları ile yükseköğretimle ilgili üst kuruluşlar yerinden yönetim kuruluşlarıdır. Yani devlet dışında bulunan diğer kamu tüzel kişilerindendir. Anayasa m.123 gereği; idare, kuruluş ve göreviyle bir bütündür. Yükseköğretim kurumları her ne kadar devlet dışında ayrı…

İnceleyin

Vergi Davası Nedir?

Vergi Davası Nedir?

Vergi davaları, kişilerin vergi hukukuna dair hukuka aykırılık iddiaları ve bireysel vergilendirme işlemlerinden doğan her türlü anlaşmazlığın mahkemeye taşınması halinde söz konusu olmaktadır. İdari yargının da bireyler ile idare arasında ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıkları çözmekle görevli olan yargı kolu olduğu dikkate alındığında, vergi davalarının idare…

İnceleyin

Miras Avukatı

Miras Avukatı

Kişilerin gaiplik konusunun mahkemece netleşmesi ya da ölümü ile devreye miras hukuku girmektedir. Miras hukuku bir tür özel hukuk dalıdır. Gerçek kişilerin miraslarının kimlere ne oranda paylaştırılacağının ayrıntılı olarak düzenlendiği hukuk dalı olarak da tanımlanabilir. Miras davalarında kimi zaman farklı detaylar davanın seyrini değiştirebilmektedir. Bu…

İnceleyin

Danışmanlık Hizmetlerimiz

Danışmanlık Hizmetlerimiz

İstanbul merkezli hukuk büromuzda, bireysel veya kurumsal müvekkillerimiz için mesleki tecrübeye sahip avukatlarımız, danışmanlık hizmeti vermektedir. Tüm müvekkillerimiz için beklentilerin üzerinde bir hukuki danışmanlık hizmeti sunulmakta ve muhtemel sorunlar hukuki yolla çözüme kavuşturulmaktadır. Her türlü hukuki uyuşmazlıkları çözüme kavuşturacak nitelikte olan avukatlarımız, yapılan işin hukuka…

İnceleyin