İstanbul Büyükçekmece ve Esenyurt Avukat

//

Av. Mustafa Bulut

İstanbul Büyükçekmece Avukat

İstanbul avukat yoğunluklu olarak İstanbul’da bulunan adliyelerde hukukî danışmanlık hizmetlerini sürdürür. İstanbul iş avukatları Avrupa yakasında bulunan Büyükçekmece Adliyesi, Bakırköy Adliyesi, Gaziosmanpaşa avukat adliyesi, Çatalca Adliyesi, İstanbul Adliyesi, Silivri avukat adliyesi Avrupa yakasındaki adliyelerdendir.

İstanbul Büyükçekmece avukat hukukî yardımı yalnızca bu bölgedeki uyuşmazlıklar için verilmemektedir. Danışmanlık isteyen herkes İstanbul Uzman avukattan hukukî destek alabilir. Hukukî destek avukat ücreti ile karşılanmaktadır. Avukatlık ücreti Türkiye Barolar Birliği’nin yayınladığı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde öngörülen miktarlardan aşağı olmamak üzere işin niteliğine göre değişkenlik gösterir.

Büyükçekmece vergi avukat vergi uyuşmazlıklarında vergi mükelleflerinin lehine tarhın, matrahın hesap edilmesi yönünde hüküm kurulması için çalışmalar yürütür. Vergi uyuşmazlığı çıkmadan önce de vergiler konusunda güncel ve müvekkil lehine gelişmeleri, danışmanlığındaki kişilere aktarır. Bu işlemlerde Av. Mustafa Bulut son derece titiz bir çalışma yürütür.

İstanbul Esenyurt İşçi Avukatı Avukatları

Esenyurt çok fazla çalışma alanının bulunduğu yerlerdendir. Çalışma alanının çok olması nüfusunun çok olması ile orantılıdır. Dolayısıyla iş uyuşmazlıkları Esenyurt’ta fazlaca görülmektedir. İş uyuşmazlıklarına İstanbul Esenyurt İşçi Avukatları avukatlarından olan Av. Mustafa Bulut bu konudaki tecrübe ve bilgisinden dolayı müvekkil lehine sonuç alabilecek şekilde bakmaktadır.

Esenyurt avukat Av. Mustafa Bulut, iş uyuşmazlıklarının yanında ceza avukat alanında uyuşturucu madde ticareti gibi uyuşturucu ile ilgili suçlarda da sanık veya müşteki müdafiliği yapmaktadır. Müdafilik sürecinde ifade alınması, sorgu, güvenlik tedbirlerinin icrası ve ceza muhakemesine ilişkin diğer işlemlerde Av. Bulut müvekkilinin yanında hazır bulunur.

İş uyuşmazlıkları doğası gereği yalnızca özel hukuk avukat çalışma alanlarında değil de kamu avukatı alanlarında da kendine yer bulmaktadır. İş kazaları, işçi sigortası gibi konularda iş uyuşmazlıkları ile ilgili kamusal bir görünüm bulunmaktadır. Bu durumlarda SGK’ya tazminat davaları açılabileceği gibi, işverene karşı da tazminat davaları yöneltilebilmektedir.

İstanbul Esenyurt işçi avukatı olarak tüm dava ve hukukî işlerde müvekkil lehine hukukî sonuç alabilmek için Avukat Mustafa Bulut disiplinli şekilde çalışmalarını sürdürür.

İstanbul Büyükçekmece Ceza Avukatı Avukatları

Büyükçekmece ceza avukatı ilçenin idari sınırlarında en iyi ceza avukatı rolüne uygun ceza avukatlığı yapmaktadır. Ceza yargılamasında ve yargılama öncesinde müvekkilin temel haklarına müdahale bulunmaktadır. İstanbul ceza avukatı olarak Av. Mustafa Bulut bu yargılamalarda müvekkilinin temel hak ve hürriyetlerine müdahalelerin hukuka uygun şekilde yapılması için hukukî desteğini vermektedir.

Büyükçekmece ceza avukatı şikâyet dilekçesini, dilekçe eklerini hazırlar, karakolda, göç idaresinde, cezaevinde müvekkilin bulunduğu hallerde ifadelere katılır. Müvekkilini hakları ve özgürlükleri konusunda bilgilendirir. Müvekkilin sormuş olduğu soruları yanıtlar. Av. Mustafa Bulut, İstanbul Büyükçekmece Ceza avukatı olarak hapis cezası almış olan müvekkilinin koşullu salıverilme, HAGB kararı alınması, erteleme gibi cezalara ilişkin kurumların işletilmesi için çalışmalarını yapar.

Ceza avukatı uzmanı olarak ceza yargılamasına ilişki her türlü işlemin İstanbul avukat ile yürütülmesi müvekkilin haklarının korunmasında faydalı olacaktır. Sanık veya müşteki müvekkil, ceza yargılamasında söz gelimi bilmeden ceza almasına neden olacak yanlış bir eylemde bulunduğunda bunun geri dönüşü olamayabilir. Büyükçekmece ceza avukatı olan Av. Bulut müvekkilin her zaman yanında olarak bu gibi sorunların doğmasına engel olacaktır.

İstanbul Esenyurt Avukatı Avukatları Tavsiye

İstanbul avukat, İstanbul Avrupa yakası Esenyurt avukat olarak hukukî yardım hizmetlerini vermektedir. Esenyurt avukat olarak görevini ifa eden Av. Mustafa Bulut İstanbul’da bulunan baronun avukat tavsiye ücretlerini dikkate alarak avukatlık ücreti ile ilgili belirlemelerde bulunur.

Esenyurt avukatı avukatlara tavsiye verebilmektedir. Avukat tavsiyesi avukatlık meslek kurallarında da yer almaktadır. Avukatlar birbirleri ile yardımlaşır ve avukat tavsiyesi verebilir. İstanbul avukat iş davaları tavsiye, boşanma davaları tavsiye, ceza davaları tavsiye, ticaret hukuku tavsiye gibi pek çok avukat tavsiyesi verebilir.

İstanbul Esenyurt avukat, İnsan Hakları Kurumu’na ihlal başvurusu da yapar. Müvekkilin insan hakları ihlalleri ile karşılaşması üzerine adli makamlara yapılacak şikâyet, ihbar gibi işlerin yanında idari başvuru yolları da yapılmaktadır. İstanbul avukatın en iyi avukatlardan olması nedeniyle müvekkilin hukukî ihtiyacı güvenle karşılanmaktadır.

İstanbul vergi avukatı olarak vergi cezaları ile karşılaşılmaması için müvekkile vergi hukuku danışmanlığı yapılmaktadır.

İstanbul Büyükçekmece En İyi Avukat

İstanbul Büyükçekmece en iyi avukat olarak hukuk danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Çalışma alanlarımız:

  • Ceza hukuku,
  • Boşanma hukuku,
  • Miras hukuku,
  • Vergi hukuku,
  • İş hukuku,
  • Ticaret hukuku,
  • Bilişim hukuku,
  • İcra hukuku,
  • Arabuluculuk,
  • Vatandaşlık hukuku.

İstanbul en iyi avukat olarak bazı hallerde zorunlu müdafilik yapılabilmektedir. Ceza hukuku zorunlu müdafilik çeşitli kanunlarda düzenlenmiştir. Örneğin çocuklarla ilgili olarak iş ve işlemlerde zorunlu müdafilik yapılması gerekir. Çocuk 18 yaşını doldurmamış kişidir. Büyükçekmece avukat olarak aile hukuku ile ilgili davalara bakmaktayız. Bu davalar boşanma davaları, mal rejimi davaları, velayet davaları şeklinde olabilmektedir. Boşanma davalarında çekişmeli boşanma davası, anlaşmalı boşanma davası açılabilmektedir. Eşler hangi mal rejimini belirlediyse evliliğin sona ermesinden itibaren malların tasfiyesinin belirlenen mal rejimine göre olmasına ilişkin davaları, mal rejimi belirlenmediyse edinilmiş mallara katılma rejimine göre tasfiyenin yapılmasına ilişkin davaları Büyükçekmece avukatı olarak tarafımızca yürütmekteyiz.

Yorum yapın