İdare Davası Mahkemelerinde Adli Tatilde Süreler İşler Mi?

//

Av. Mustafa Bulut

Adli Tatil, yargısal işlemlerin, mahkemelerin faaliyetlerinin belirlenen zaman aralığında durdurduğu, genellikle yargı sisteminin düzenlenmesi amacıyla tespit edilen dönemin isimdir. Türkiye’de adli tatil, İdari Yargılama Usulü Kanununun 61. Maddesine göre 20 Temmuz 2023 ve 31 Ağustos 2023 tarihleri arasındadır. Bu tarihler arasında mahkemeler faaliyetlerine ara vermektedir.

Adli Tatile Bağlı olan İdare Mahkemeleri Hangileridir?

İdari Yargılama Usulü Kanununa göre adli tatile tabi olan mahkemeler şunlardır;

 1. Bölge İdare Mahkemeleri
 2. İdare Mahkemeleri
 3. Vergi Mahkemeleri

Yukarıda belirtilen bu mahkemeler adli tatil süresi boyunca işlemlerini askıya alırlar.

Adli Tatile Bağlı olmayan İdare Mahkemesi İşleri Hangileridir?

Adli tatil döneminde idare mahkemeleri işlemlerini durdurmaktadır.  Tatil süresi ve hangi tarihlerde uygulanacağı genellikle yargı makamlarının ve ilgili yasal düzenlemelerin belirlediği bir takvime göre yapılır. Bu yargısal işlemlerin adli tatil süresi içerisinde olup olmadığına bakılmaksızın görülmesi gerekmektedir. Adli tatile bağlı olmayan işler şunlardır;

 • Delil tespitine dair işler
 • Yürütme durdurma taleplerine ilişkin işler
 • Kanunen belli süre içinde karara bağlanması gereken işler.

            Yukarıda belirtilen iş ve işlemler, adli tatile bağlı değildir. Bu işlemlerle ilgili kanunun, hâkimin veya mahkemenin verdiği süreler, zaman aşımı ve hak düşürücü süreler işlemeye devam eder.

            Ancak yargı çevresine dahil olduğu bölge idare mahkemesinin bulunduğu il merkezi dışında kalan ve sadece bir idare veya bir vergi mahkemesi bulunan yerlerdeki idari yargı mercileri adli tatilden yararlanamazlar.

Adli Tatile Bağlı olan İdare Mahkemesi İşleri Hangileridir?

İdare mahkemelerinde çalışmaya ara veren mahkemeler için İdari Yargılama Usulü kanununda belirtilen süreler işlememektedir. İdare mahkemelerinde ilgili süreler adli tatilin bitimine ertelenir. Bir önceki başlıkta saymış olduğumuz adli tatile bağlı olmayan idare  işlerinin kapsamına girmemek şartıyla, belirteceğimiz şu yargısal iş ve işlemlerine ilişkin süreler adli tatil boyunca işlemez;

 • Dava dilekçesi sunulması,
 • İstinaf dilekçesi sunulması,
 • Bunlara karşı verilen cevap dilekçesi alınması,
 • İşlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçesi alınması,
 • İlam verilmesi,
 • Dosyanın başka bir mahkemeye gönderilmesi,
 • İstinaf mahkemesine gönderilmesi,
 • Yargıtay’a gönderilmesi

İşlemlerinde süreler adli tatil süresince işlemez.

Adli Tatile Bağlı olan İdare Mahkemesi İşlerinde süreler ne kadar uzar?

İdari Yargılama Usulü Kanununa göre, normal süre bitimi adli tatil sürelerine denk gelen iş ve işlemlerle alakalı süreler yedi gün uzatılmış sayılır. Verilen bir haftalık süre adli tatilin bitiminden itibaren başlar.

Yorum yapın