Blog

İstinaf ve Temyiz Arasındaki Fark

İstinaf Nedir? İstinaf, bir üst mahkeme olan bölge adliye mahkemelerine başvurularak gerçekleştirilen kanuni bir süreçtir. İstinaf, ilk derece mahkemesinin verdiği kararları inceleyen bir üst mahkemedir. Bu sürece başvurma hakkı, ilk mahkemenin kararına taraf olan kişilere tanınmıştır. İlk mahkemenin kararının istinafa taşınabilmesi için birtakım şartların bulunması gereklidir. Özel hukukla alakalı bu şartlar ve diğer bilgiler 6100 … Devamını Oku…

İdare Davası Mahkemelerinde Adli Tatilde Süreler İşler Mi?

Adli Tatil, yargısal işlemlerin, mahkemelerin faaliyetlerinin belirlenen zaman aralığında durdurduğu, genellikle yargı sisteminin düzenlenmesi amacıyla tespit edilen dönemin isimdir. Türkiye’de adli tatil, İdari Yargılama Usulü Kanununun 61. Maddesine göre 20 Temmuz 2023 ve 31 Ağustos 2023 tarihleri arasındadır. Bu tarihler arasında mahkemeler faaliyetlerine ara vermektedir. Adli Tatile Bağlı olan İdare Mahkemeleri Hangileridir? İdari Yargılama Usulü … Devamını Oku…

İstanbul Büyükçekmece ve Esenyurt Avukat

İstanbul Büyükçekmece Avukat İstanbul avukat yoğunluklu olarak İstanbul’da bulunan adliyelerde hukukî danışmanlık hizmetlerini sürdürür. İstanbul iş avukatları Avrupa yakasında bulunan Büyükçekmece Adliyesi, Bakırköy Adliyesi, Gaziosmanpaşa avukat adliyesi, Çatalca Adliyesi, İstanbul Adliyesi, Silivri avukat adliyesi Avrupa yakasındaki adliyelerdendir. İstanbul Büyükçekmece avukat hukukî yardımı yalnızca bu bölgedeki uyuşmazlıklar için verilmemektedir. Danışmanlık isteyen herkes İstanbul Uzman avukattan hukukî … Devamını Oku…

İstanbul Küçükçekmece, Başakşehir ve Avcılar Avukat

İstanbul Küçükçekmece Avukat Av. Mustafa Bulut, İstanbul Küçükçekmece avukatı olarak özellikle KVKK uyarınca kişisel verilerle ilgili dava ve her türlü süreçlerin yürütülmesinde görev almaktadır. Bilişim hukuku hem Türkiye’de hem de Dünya’da gelişme göstermektedir. Bunun başlıca nedeni teknolojinin gelişmesidir. Teknolojinin gelişmesi ile kişilerin kişisel verileri sanal dünyada dolaşmaktadır. Bu verilerin korunması için uluslararası girişimler olduğu gibi … Devamını Oku…

İstanbul Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Esenler, Güngören ve Zeytinburnu Avukatı

İstanbul Bakırköy Avukat İstanbul adli yerler bakımından Avrupa ve Anadolu yakasındaki yerler şeklinde ayrılmaktadır. Avrupa yakasındaki adli işler daha çok Avrupa yakasında bulunan adliyelerde çözümlenir. Buradaki işlere bakmak için her iki yakadan da İstanbul Avukat hukukî desteği alınabilir. Bunun önünde hukukî bir engel yoktur. Avrupa yakasındaki hukukî uyuşmazlıklara örneğin: boşanma davaları, işçi alacak davası davaları, … Devamını Oku…

Vergi Suç ve Cezaları

Vergi suçları, ceza hukukunda suç olarak nitelendirilen ve suçun işlenmesi halinde hürriyeti bağlayıcı cezayla cezalandırma yoluna gidilen suçlardır. Bu suçlar ise Vergi Usul Kanunu (VSK)’nun 362. maddesinde düzenlenen vergi mahremiyetinin ihlali suçu, 359. maddede belirtilen kaçakçılık suçu ve 363. maddede yer alan mükelleflerin özel işlerini yapma suçundan oluşmaktadır. Söz konusu suçlar bakımından da görevli mahkeme, … Devamını Oku…

İhale Davaları

İdari sözleşmeler, idarenin özel hukuk kişileri veya bir başka idari kuruluş ile anlaşarak sözleşme konusu işin görülmesi konusundaki irade beyanlarının uyuşmasını ifade eder. İdare sözleşmelerde sınırsız yetkili değildir. Yapılması muhtemel sözleşmenin kamu yararına olması gerekir. Bunun için idare sözleşme yaparken birtakım sınırlamalara tabidir. İdare sözleşmeleri hizmet, kira, alım/satım, taşıma, yapım gibi işler için yapabilir. Sözleşme … Devamını Oku…

İmar Hukukundan Kaynaklanan Davalar

İmar planı, imarın yapılacağı yer hakkında şehircilik ilkeleri, kamu yararı, yatırıma elverişli şekilde imarın yapılacağı yer belediye meclisi veya valilik tarafından düzenlenen bir belgedir. İmara ilişkin genel düzenleme 3194 sayılı İmar Kanunu’nda (İK) tatbik edilmiştir. Belediye meclis kararı ardından, plan bir ay incelenmek üzere ilan edilir. Bu süre içerisinde plana itiraz edilebilir. İtirazlar meclis başkanlığınca … Devamını Oku…

Devlet Memurları Tarafından Açılacak İdari Davalar

Devlet memurları (memurlar) kamu görevlileri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Memurlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na (DMK) göre atanır, görevde bulunur veya görevden alınırlar. Memurluğa atamada belirli ilkelere ciddi manada önem verilmektedir. Önemli ilkelerden birkaçı sınıflandırma, kariyer ve liyakat ilkesidir. Sınıflandırma ilkesi; memurların mesleklerine ve niteliklerine göre görevlerinin ayrılmasını, Kariyer ilkesi; görevde geçen süre de … Devamını Oku…

Yükseköğretim Alanındaki Davalar

Yükseköğretim kurumları ile yükseköğretimle ilgili üst kuruluşlar yerinden yönetim kuruluşlarıdır. Yani devlet dışında bulunan diğer kamu tüzel kişilerindendir. Anayasa m.123 gereği; idare, kuruluş ve göreviyle bir bütündür. Yükseköğretim kurumları her ne kadar devlet dışında ayrı bir kamu tüzel kişiliğine haiz ise de idarenin bütünlüğü ilkesi gereği merkezle ilintilidir. Bu bağ idari vesayet ile sağlanmaktadır. İdari … Devamını Oku…