Adnan Kahveci Blv. N:138 Bahçelievler / İst.
İstanbul Büyükçekmece ve Esenyurt Avukat

İstanbul Büyükçekmece ve Esenyurt Avukat

İstanbul Büyükçekmece Avukat İstanbul avukat yoğunluklu olarak İstanbul’da bulunan adliyelerde hukukî danışmanlık hizmetlerini sürdürür. İstanbul iş avukatları Avrupa yakasında bulunan Büyükçekmece Adliyesi, Bakırköy Adliyesi, Gaziosmanpaşa avukat adliyesi, Çatalca Adliyesi, İstanbul Adliyesi, Silivri avukat adliyesi Avrupa yakasındaki adliyelerdendir. İstanbul Büyükçekmece avukat hukukî yardımı yalnızca bu bölgedeki…

İnceleyin

İstanbul Küçükçekmece, Başakşehir ve Avcılar Avukat

İstanbul Küçükçekmece, Başakşehir ve Avcılar Avukat

İstanbul Küçükçekmece Avukat Av. Mustafa Bulut, İstanbul Küçükçekmece avukatı olarak özellikle KVKK uyarınca kişisel verilerle ilgili dava ve her türlü süreçlerin yürütülmesinde görev almaktadır. Bilişim hukuku hem Türkiye’de hem de Dünya’da gelişme göstermektedir. Bunun başlıca nedeni teknolojinin gelişmesidir. Teknolojinin gelişmesi ile kişilerin kişisel verileri sanal…

İnceleyin

İstanbul Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Esenler, Güngören ve Zeytinburnu Avukatı

İstanbul Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Esenler, Güngören ve Zeytinburnu Avukatı

İstanbul Bakırköy Avukat İstanbul adli yerler bakımından Avrupa ve Anadolu yakasındaki yerler şeklinde ayrılmaktadır. Avrupa yakasındaki adli işler daha çok Avrupa yakasında bulunan adliyelerde çözümlenir. Buradaki işlere bakmak için her iki yakadan da İstanbul Avukat hukukî desteği alınabilir. Bunun önünde hukukî bir engel yoktur. Avrupa…

İnceleyin

Vergi Suç ve Cezaları

Vergi Suç ve Cezaları

Vergi suçları, ceza hukukunda suç olarak nitelendirilen ve suçun işlenmesi halinde hürriyeti bağlayıcı cezayla cezalandırma yoluna gidilen suçlardır. Bu suçlar ise Vergi Usul Kanunu (VSK)’nun 362. maddesinde düzenlenen vergi mahremiyetinin ihlali suçu, 359. maddede belirtilen kaçakçılık suçu ve 363. maddede yer alan mükelleflerin özel işlerini…

İnceleyin

İhale Davaları

İhale Davaları

İhaleden Yasaklama Kararları ile İhale Mevzuatından Kaynaklanan Davalar İdari sözleşmeler, idarenin özel hukuk kişileri veya bir başka idari kuruluş ile anlaşarak sözleşme konusu işin görülmesi konusundaki irade beyanlarının uyuşmasını ifade eder. İdare sözleşmelerde sınırsız yetkili değildir. Yapılması muhtemel sözleşmenin kamu yararına olması gerekir. Bunun için…

İnceleyin

İmar Hukukundan Kaynaklanan Davalar

İmar Hukukundan Kaynaklanan Davalar

İmar Planlarının İptali İmar planı, imarın yapılacağı yer hakkında şehircilik ilkeleri, kamu yararı, yatırıma elverişli şekilde imarın yapılacağı yer belediye meclisi veya valilik tarafından düzenlenen bir belgedir. İmara ilişkin genel düzenleme 3194 sayılı İmar Kanunu’nda (İK) tatbik edilmiştir. Belediye meclis kararı ardından, plan bir ay…

İnceleyin

Devlet Memurları Tarafından Açılacak İdari Davalar

Devlet Memurları Tarafından Açılacak İdari Davalar

Devlet Memurlarının Başvuru. Şikâyet ve Dava Açma Haklarının Kullanımı Konusunda Danışmanlık Devlet memurları (memurlar) kamu görevlileri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Memurlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na (DMK) göre atanır, görevde bulunur veya görevden alınırlar. Memurluğa atamada belirli ilkelere ciddi manada önem verilmektedir. Önemli ilkelerden…

İnceleyin

Yükseköğretim Alanındaki Davalar

Yükseköğretim Alanındaki Davalar

Yükseköğretim Kurumları ile Üst Kuruluşlarının (YÖK-Üniversitelerarası Kurul) İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar Yükseköğretim kurumları ile yükseköğretimle ilgili üst kuruluşlar yerinden yönetim kuruluşlarıdır. Yani devlet dışında bulunan diğer kamu tüzel kişilerindendir. Anayasa m.123 gereği; idare, kuruluş ve göreviyle bir bütündür. Yükseköğretim kurumları her ne kadar devlet dışında ayrı…

İnceleyin

Vergi Davası Nedir?

Vergi Davası Nedir?

Vergi davaları, kişilerin vergi hukukuna dair hukuka aykırılık iddiaları ve bireysel vergilendirme işlemlerinden doğan her türlü anlaşmazlığın mahkemeye taşınması halinde söz konusu olmaktadır. İdari yargının da bireyler ile idare arasında ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıkları çözmekle görevli olan yargı kolu olduğu dikkate alındığında, vergi davalarının idare…

İnceleyin

Miras Avukatı

Miras Avukatı

Kişilerin gaiplik konusunun mahkemece netleşmesi ya da ölümü ile devreye miras hukuku girmektedir. Miras hukuku bir tür özel hukuk dalıdır. Gerçek kişilerin miraslarının kimlere ne oranda paylaştırılacağının ayrıntılı olarak düzenlendiği hukuk dalı olarak da tanımlanabilir. Miras davalarında kimi zaman farklı detaylar davanın seyrini değiştirebilmektedir. Bu…

İnceleyin