Telefon: 0(212) 232 32 63

Hakkımızda

Avukat Mustafa BULUT tarafından kurulan BULUT HUKUK BÜROSU uzman avukat kadrosuyla kurumsal firmalara ve gerçek kişilere hukuki yardım, avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

İstanbul İli Şişli İlçesi Nişantaşı semtinde bulunan BULUT HUKUK BÜROSU olarak uzun yıllar süren kurumsal iç denetçilik tecrübemizle şirket avukatlığı, kurumsal danışmanlık, ticari davalar,gerçek ve tüzel kişilere işçi-işveren arasındaki kıdem, ihbar v.b. tazminatlar, ücret, fazla mesai v.b. alacaklarla ilgili iş davalarında temsil, yine uzun yıllar süren Maliye Bakanlığı’nda müfettişlik tecrübemizle vergi davalarında avukatlık ve danışmanlık, savcılık soruşturmaları ve ceza davalarında avukatlık hizmeti, boşanma, aile hukuku, miras hukuku alanlarında avukatlık hizmetleri ile icra takipleri konusunda uzman kadromuzla hizmet sunmaktayız.

​Kurucu Avukat MUSTAFA BULUT

Avukat-CPA/SMMM-Bilirkişi-İç Denetçi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1985 yılında, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1995 yılında lisans eğitimlerini tamamlamış, Ankara Gazi Üniversitesinden ise 1992 yılında Yüksek Lisans eğitimini tamamlayıp mezun olmuştur. 1992-2017 yılları arasında Maliye Bakanlığında Vergi Müfettişi ve Kamu İç Denetçisi olarak görev yapmıştır. 2002-2009 yılları arasında Vergi Müfettiş Yardımcılarının eğitimlerine öğretici olarak katılmış olup, tüm vergi kanunları, genel muhasebe, maliyet muhasebesi, revizyon, rapor yazma teknikleri konularında Maliye Bakanlığı bünyesinde hoca olarak eğitim çalışmaları vermiştir. 2009-2017 yılları arasında Maliye Bakanlığı koordinasyonunda iç denetim uygulamalarının yaygınlaştırılması kapsamında; kurumların risklerinin belirlenmesi, ortadan kaldırılmasına yönelik kurum yönetimlerine önerilerde bulunmak, mali kayıp ve kaçakların tespiti, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin belirlenerek tekrarlanmamasına yönelik önlemlerin alınması ile kurum faaliyetlerinde verimliliğin artırılmasına yönelik tavsiyelerde bulunmak ve stratejik ve performans esaslı yönetim sistemlerinin oluşturulması amacıyla kurumların üst yönetimlerine raporlamalar yapmıştır.T.C. Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı İstanbul Bölgesi Bilirkişi listesinde faal olarak bilirkişilik yapmakta olup, CPA/Mali Müşavirlik ruhsatına da haizdir. İstanbul Barosu'na kayıtlı olarak serbestavukatlık mesleğini icra etmektedir.

 

Katılınan Eğitim, Seminer ve Çalıştaylar

2019 - Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimi                                                                                               

2019 - Bilirkişilik Temel Eğitim Programı                                                                                                                           

2015 - İç Denetim Eğitim Programı                                                                                                                                     

2014 - Deloitte Akademi / BT Denetimi                                                                                                                            

2014 - İç Denetim Eğitim Programı                                                                                                                                     

2013 - Bilgi Teknolojileri Denetimi                                                                                                                                      

2013 - İç Denetim Eğitim Programı                                                                                                                                     

2012 - YÖK / Farabi Değişim Programı ve ÖYP Programı                                                                                            

2012 - İç Denetim Eğitim Programı                                                                                                                                     

2011 - Avrupa Birliği Bakanlığı / AB Uyum Sürecinde İç Denetim ve Dış Denetim İşbirliği                             

2011 - Kamu Yönetiminde Sürdürülebilirlik                                                                                                                    

2011 - İç Denetim İyi Uygulama Örnekleri                                                                                                                       

2010 - Denetim Standartları, Yönetişim, Risk-Kontrol Çerçeveleri                                                                        

2010 - Üniversitelerde Kurumsal Risk Yönetimi                                                                                                            

2010 - KİDDER / CGAP Eğitimi                                                                                                                                               

2010 - Kamu İhale Kanunu Eğitimi                                                                                                                                      

2010 - İDKK / Pilot İç Denetim Uygulama Sonuçları Paylaşımı Semineri                                                               

2008 - Deloitte/ İç Kontrol ve iç Denetimin Rolü Semineri                                                                                        

2008 - İDKK / İç Denetim Eğitimi