Telefon: 0(212) 232 32 63

Biyoğrafi Detay

Kurucu Avukat Mustafa BULUT

Kurucu Avukat Mustafa BULUT

Uzmanlık: Kurucu Avukat, CPA/S

Diller : İngilizce

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1985 yılında, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1995 yılında lisans eğitimlerini tamamlamış, Ankara Gazi Üniversitesinden ise 1992 yılında Yüksek Lisans eğitimini tamamlayıp mezun olmuştur. 1992-2017 yılları arasında Maliye Bakanlığında Vergi Müfettişi ve Kamu İç Denetçisi olarak görev yapmıştır. 2002-2009 yılları arasında Vergi Müfettiş Yardımcılarının eğitimlerine öğretici olarak katılmış olup, tüm vergi kanunları, genel muhasebe, maliyet muhasebesi, revizyon, rapor yazma teknikleri konularında Maliye Bakanlığı bünyesinde hoca olarak eğitim çalışmaları vermiştir. 2009-2017 yılları arasında Maliye Bakanlığı koordinasyonunda iç denetim uygulamalarının yaygınlaştırılması kapsamında; kurumların risklerinin belirlenmesi, ortadan kaldırılmasına yönelik kurum yönetimlerine önerilerde bulunmak, mali kayıp ve kaçakların tespiti, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin belirlenerek tekrarlanmamasına yönelik önlemlerin alınması ile kurum faaliyetlerinde verimliliğin artırılmasına yönelik tavsiyelerde bulunmak, kurumsal iç kontrol sistemlerinin kurulması ve kurumsal iç denetimlerin yapılması, stratejik ve performans esaslı yönetim sistemlerinin oluşturulması amacıyla kurumların üst yönetimlerine raporlamalar yapmıştır. T.C. Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı İstanbul Bölgesi Bilirkişi listesinde faal olarak bilirkişilik yapmakta olup, (CPA) Mali Müşavirlik ruhsatına da haizdir. 2019 yılından bu yana Rektör Danışmanı görevini de ifa etmektedir. İstanbul Barosu'na kayıtlı olarak serbest avukatlık mesleğini icra etmektedir.AVUKATLARIMIZ SAYFASINA GERİ DÖN